ÅRETS GANG PÅ VINMARKEN

Sidst på vinteren og i det tidlige forår beskæres vinstokkene og bindes ned, så de er klar til foråret. Omkring 1. maj springer planterne ud, og blomstringen sker omkring Skt. Hans. Høsten er normalt ca. 100 dage efter blomstring, dvs. i slutningen af september/begyndelsen af oktober.

I løbet af sommeren skal der nippes, klippes og bindes. Sideskud skal fjernes, og mængden af klaser skal justeres. Der skal fjernes blade, hvor det er nødvendigt. Desuden bliver græsset slået, og der trimmes mellem planterne med jævne mellemrum hele sæsonen igennem.

Som ved al anden planteavl er kunsten også med vin at finde det helt rigtige tidspunkt at høste druerne. Når druerne modnes i løbet af sommeren, stiger sukkerindholdet (det, der senere skal omdannes til alkohol), mens syreindholdet falder. Man ønsker at opnå et sukkerindhold, der for hvidvine giver 10-11 % alkohol og for rødvine 12-13 %. Problemet er ofte her i vores del af verden, at syreindholdet falder for meget, hvis man venter på, at det ønskede sukkerindhold nås.

Man kan og må tilsætte sukker eller syre til vinen i forbindelse med vinificeringen for at opnå den ønskede alkoholprocent og syrebalance, men man må ikke tilsætte både sukker og syre. Kunsten er således at finde det tidspunkt, hvor syren er der, hvor den skal være, og så acceptere sukkerindholdet.

HØSTEN

Udover at have den rigtige sukker- og syrebalance i druerne er det også vigtigt, at det ikke regner, når druerne skal høstes. Det kan give en meget tynd vin. Desuden kan hvepseangreb gøre, at man beslutter at høste tidligere end planlagt i henhold til sukker- og syreindhold.

Druerne klippes af, og der sorteres for rådne og skimmelangrebne druer. Druerne bringes efter plukningen hurtigst muligt til vinificering for at mindske risikoen for bakterieinficering.

En god råvare er afgørende for, at man kan lave en god vin.